Video's

 

Midden van het vorige decennium werd duidelijk dat de toren van de R.K.Barbarakerk te Culemborg dringend gerestaureerd moest worden.
Geen eenvoudige zaak, temeer omdat er zelfs het gevaar van instorten aanwezig was enerzijds en anderzijds er geen voldoende middelen beschikbaar waren om de dure restauratie te kunnen uitvoeren.

Desondanks is het de Stichting Restauratie toren Barbarakerk toch gelukt om uiteindelijk voldoende fondsen te werven zodat de restauratie uitgevoerd kon worden.

Van de voorbereidingen, de meningen, de restauratie zelf en de oplevering hiervan zijn twee interessante video’s beschikbaar, t.w.:

Video van Rob de Weerd d.d. 18 mei 2008 [3:51] waarin een aantal Culemborgers hun mening geven over de ontstane situatie en hetgeen er aan gedaan moet worden.

Video van Culemborgtv d.d. 28-10-2011 [28:13] waarin uitgebreid aandacht geschonken wordt aan de voorbereidingen, de restauratie en de uiteindelijke oplevering van de gerestaureerde toren.

Foto's van 2005

Foto's van 2009

 

© 2014. Stichting instandhouding R.K. Kerkgebouw te Culemborg

- Alle Rechten Voorbehouden -